Finspångs kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Finspångs kommun

Finspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens medborgare. Med jobbet följer goda utvecklings-möjligheter. Vi har ett stort rekryteringsbehov i dag och framöver samt räknar med att rekrytera ungefär 100 personer varje år. I dag har vi 1 600 medarbetare.

Personalfakta

Vi är cirka 1 600 medarbetare. Vi är den näst största arbetsgivaren i kommunen. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, grundskolelärare, förskollärare och barnskötare. Vi har över 100 olika yrken inom våra verksamheter. 87 procent av alla medarbetare är kvinnor.

Information om kommunen

Finspångs kommun har drygt 21 000 invånare. Kommunen är organiserad i fem sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

Det arbete som utförs i kommunen har stor betydelse för medborgarna och bidrar till att utveckla samhället och välfärden. Vi gör skillnad!

Enligt undersökningar har kommuner och landsting de mest engagerade medarbetarna på arbetsmarknaden. För att kunna fortsätta att leverera hög kvalitet på våra tjänster och utföra de uppdrag vi fått av de politiskt förtroendevalda måste vi få kompetenta medarbetare att stanna kvar och även lyckas rekrytera duktiga medarbetare. Det är medarbetarna som är vår viktigaste resurs och det är i mötet med invånarna som vi når framgång.

Offentlig verksamhet