DLA Nordic
2 Mar 2022 kl: 14:03

DLA Nordic

DLA Nordic erbjuder specialistkompetens inom alla delar av affärsjuridiken, lokalt som internationellt. På kontoret i Stockholm arbetar 125 personer varav 85 jurister. Byrån är medlem i DLA Piper Group, en allians av affärsjuridisk rådgivare, vilket även inkluderar byråer världen över som är anslutna till dess medlemmar.

För oss är det viktigt att alltid sätta klienten i centrum
Samhället, och då inte minst näringslivet, utvecklas löpande och blir alltmer komplicerat och internationellt. Att ha specialistkompetens inom alla affärsjuridiska områden är en förutsättning för att hjälpa våra klienter i deras affärsutveckling. För att möta våra klienters önskemål måste vi fortlöpande anpassa oss efter deras verklighet. Att förändra sig är givetvis inget självändamål, utan istället en nödvändighet i dagens samhälle. Detta gäller inte bara för våra klienter, utan även för oss.

Våra medarbetare är vår styrka
Våra medarbetare och deras kompetens har givetvis varit den avgörande faktorn till vår framgång. Vi är övertygade om att varje medarbetare skall ges möjlighet att trivas och nå framgång hos oss. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna leverera högsta kvalitet och service. För det är i samarbetet och dialogen mellan våra medarbetare och klienter som ett konkret värde skapas.

Allmän affärsjuridik Annat juridiskt ämne Antropologi Arbetsrätt Bankrätt Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Entreprenadrätt Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Marknadsrätt Medierätt Miljörätt Processrätt Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statsrätt Straffrätt Careerist Hunter Leader