Deloitte
2 Mar 2022 kl: 14:03

Deloitte

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag verksamma inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, business consulting och outsourcing av ekonomifunktioner. Klienterna finns bland företag, organisationer och offentlig verksamhet. Deloitte erbjuder globala karriärmöjligheter och intressanta uppdrag för välkända företag från olika branscher.

Som arbetsgivare: Det är företagskulturen och människorna som jobbar hos oss som gör oss unika. De personligheter vi söker hos våra blivande medarbetare är engagerade personer med stark drivkraft att skapa värde för klienten, och som ständigt vill utmanas och utvecklas individuellt och tillsammans med sina kollegor.

Karriärvägar: Mest vanligt är att man börjar direkt efter examen, som Consultant, Analyst eller Assistant. Inlärningskurvan är brant, då du direkt får komma ut på projekt, lära av dina team-medlemmar samt gå en rad kurser. Varje medarbetare får också en mentor som fungerar som ett stöd i karriären.

Vägar in: Deloitte har en bred rekryteringsbas bland studenter, och anordnar ett 70-tal studentevenemang årligen, både lokala och nationella på våra större kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ta tillfället i akt att träffa och knyta kontakter med oss. Läs mer på www.deloitte.se/student.

Rekrytering: Vi är alltid intresserade av att träffa ambitiösa och engagerade kandidater.

Det var en gång… Deloitte har sina rötter i mitten av 1800-talet. Welch Deloitte lade grunden till det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu som i dag har 169 000 medarbetare i 140 länder. Redan från start insåg de behovet av att arbeta internationellt och kunna ge rätt stöd till företag med starka tillväxtambitioner. Några av klienterna har varit Deloitte trogna i över 150 år.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Careerist Hunter Internationalist Leader