Collector
2 Mar 2022 kl: 14:03

Collector

Collector är en digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. Men vi är inte bara en bank, vi är också ett entreprenörsdrivet teknikföretag som brinner för att förverkliga idéer – våra egna och andras.

Livet på Collector Bank skiljer sig på många sätt från andra banker. Vi vågar påstå att vi ligger i framkant som arbetsgivare inom finansvärlden. Här jobbar IT-utvecklare, ekonomer, jurister och designers sida vid sida, i en föränderlig miljö med en stark framåtanda, där teamkänsla och utbytet mellan kollegor är viktigt. Vårt arbetssätt är starkt präglat av entreprenörskap och vi vågar prova nya saker. Här får du stor frihet och förväntas bidra med nya synsätt, lösningar och perspektiv.