Centigo
2 Mar 2022 kl: 14:03

Centigo

Centigo är ett konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer genom kritiska förändringsprojekt.

Vårt erbjudande bygger på tre grundpelare:
Affärsfilosofin Business Wellness – en helhetssyn för att skapa välmående och spänstiga företag
Människorna – en ovanlig kombination av spetskompetens och genomförandeförmåga
Förändringseffekten – en förmåga att verkligen få saker att hända, från strategi till realiserad nytta

Vi söker löpande efter erfarna konsulter, gärna med en professionell konsultskolning i botten, som delar våra grundläggande värderingar och ambitioner.

Två gånger om året rekryterar vi nyutexaminerade civilingenjörer och civilekonomer till vårt juniorkonsultprogram – en introduktion till konsultyrket och Centigo.

Affärsutveckling Bygg Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Finansiering Företagsekonomi Industriell ekonomi Internationell ekonomi Logistik Marknadsföring Maskinteknik Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Teknik Teknisk fysik Careerist Harmoniser Hunter Internationalist Leader