Bravida
2 Mar 2022 kl: 14:03

Bravida

Vi ger dig möjlighet att utvecklas. När du växer, växer vi!

Att jobba på Bravida

På Bravida hjälper vi till att skapa välfungerande fastigheter där människor trivs och kan leva hållbart. Vår storlek och vårt engagemang för hållbara lösningar gör det möjligt att leda vägen framåt i vår bransch.

Fastigheter står för en betydande del av världens klimat- och miljöpåverkande utsläpp. Både när de byggs och när de används. Vi får tekniken i fastigheter att fungera som en helhet, genom fastighetens hela livscykel. På så sätt bidrar vi till att göra fastigheter och anläggningar mer energieffektiva.

Vårt mål är att vara klimatneutrala genom hela vår värdekedja senast år 2045, för att våra kunder också ska kunna vara det. Samtidigt ställer vi om vår egen verksamhet med bland annat förnybar el på kontoren, elbilar och smartare transporter.

Vi arbetar bland annat med Bravida Charge – en komplett lösning för elbilsladdning, GreenHub – fossilfria leveranser av servicetjänster, Building Automation, Energy Optimisation och Facility Management.

Vi vill vara ledstjärnan i vår bransch, det företag som andra företag ser upp till och följer efter. Genom service och installation ger vi fastigheter liv – och leder vägen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Vi finns i hela norden och våra medarbetare finns från norr till söder i Sverige.

Bygg Drift Personalvetenskap (HR) Samhällsvetenskap Teknik Harmoniser Leader