Bengt Dahlgren
2 Mar 2022 kl: 14:03

Bengt Dahlgren

Om företaget:
Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har drygt 500 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt.

Som arbetsgivare:
Nära 500 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela bygg- och förvaltningsprocessen.  Vi skapar den bästa lösningen i varje fas av processen – allt från de första idéerna via projektering och produktion till den tekniska förvaltningen. Att vi är delaktiga genom hela processen ger samverkanseffekter och betyder att ingen kunskap går förlorad på vägen.

I vår miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar vi värden för såväl oss själva som våra kunder och samhället i stort. Som teknikkonsulter strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

Arkitektur Bygg Drift Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Farkostteknik Industriell ekonomi Landskapsingenjör Lantmäteri Miljö- och vattenteknik Personalvetenskap (HR) Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Väg och vattenbyggnadsteknik Entrepreneur Harmoniser Hunter Leader