Arla Foods
2 Mar 2022 kl: 14:03

Arla Foods

Arla Foods är en kooperativ förening som ägs av 12 700 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Luxemburg och Belgien. Arla är ett av världens största mejeriföretag, med produktion i elva länder och försäljningskontor i ytterligare 30 länder.

Som arbetsgivare: Arla utvecklar, producerar, marknadsför, säljer och distribuerar mejeriprodukter över hela världen. Deras ambitiösa tillväxtstrategi innebär ett stort utbud av karriärmöjligheter och som medarbetare på Arla kommer du att ha gott om möjligheter att förverkliga dina yrkesambitioner – vilka de än är.

Karriärvägar: Det finns en stor intern arbetsmarknad där alla lediga tjänster utannonseras. Mobilitet är ett övergripande mål i koncernen.

Vägar in: Du kan till exempel söka Arlas traineeprogram, Future Fifteen Graduate Programme. Det ger dig möjlighet att jobba i olika länder och prova flera olika områden inom företaget.

Kontakt: På www.arlafoods.se hittar du lediga jobb och information om Arla som arbetsgivare.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Hälsoekonom Logistik Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Careerist Harmoniser Idealist Leader