Almi Företagspartner
2 Mar 2022 kl: 14:03

Almi Företagspartner

Om organisationen:
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Det var en gång…
ALMI bildades 1994 för att främja utvecklingen av mindre företag. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag.  Syftet var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav.

Vägar in: Genom rekrytering till fasta tjänster,projektuppdrag,eller som underkonsult. Söker gör man via Almis hemsida www.almi.se.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Entreprenörskap Företagsekonomi Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Entrepreneur Harmoniser Idealist Leader