Almi Företagspartner

Om organisationen:
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Det var en gång…
ALMI bildades 1994 för att främja utvecklingen av mindre företag. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag.  Syftet var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav.

Vägar in: Genom rekrytering till fasta tjänster,projektuppdrag,eller som underkonsult. Söker gör man via Almis hemsida www.almi.se.

Artiklar om Almi Företagspartner

”Att ge företag möjlighet att växa är en viktig samhällsfunktion”

”Att ge företag möjlighet att växa är en viktig samhällsfunktion”

Daniel Hailu är finansieringsrådgivare på Almi Företagspartner, där han dagligen möter inspirerande entreprenörer som han hjälper driva sina affärsidéer framåt. Hur är det att vara finansieringsrådgivare på Almi? – Det är en utåtriktad tjänst och...