Alfa Laval

Om organisationen:
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, vilka har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga tre områden. Bolagets satsning på forskning och utveckling resulterar varje år i 35-40 nya produkter. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunder i 100 länder och hjälper dem optimera sina processer.

Det här gör oss unika: 
På Alfa Laval finns det möjlighet till bl.a. externa och interna mentorskapsprogram samt globala program för talanger och kvinnliga ledare. Dessutom kan ingenjörsstudenter på universitetet söka företagets talangprogram.

Det var en gång…
Gustaf de Laval var ett stort tekniskt geni. Bland hans uppfinningar kan nämnas centrifugalseparatorn och den första fungerande ångturbinen. Han hann med att registrera 92 patent och starta 37 företag. År 1883 skapade han och hans partner Oscar Lamm Jr. företaget AB Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval.

 

Artiklar om Alfa Laval

“Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”

“Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”

Franska Pascale Gimenez, som började på Alfa Laval i augusti i år, har arbetat för svenska företag i drygt 15 år. Hon gillar den svenska synen på ledarskap, som hon tycker präglas av omtanke och engagemang. –När det gäller Alfa Laval är omtänksamheten...

”Ett klimat där man vågar gå utanför sin trygghetszon”

”Ett klimat där man vågar gå utanför sin trygghetszon”

Anna Wieslander är fabrikschef på Alfa Laval i Lund – en av de största fabrikerna inom koncernen. Bolaget är uppdelat i tre olika kärnkompetenser: separation, flödeshantering och värmeöverföring, där Annas fabrik jobbar med det sistnämnda och specifikt...

”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”

”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”

Som ledare på Alfa Laval fungerar man som en coach som möjliggör för organisationen att ta sig vidare och nå uppsatta mål. Det är till stor del ett ledarskap som ger mandat att agera. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för medarbetarna...

“Det är dags för oss alla att ta ett större ansvar”

“Det är dags för oss alla att ta ett större ansvar”

Rickard Johansson kom direkt till Alfa Laval efter ha tagit sin examen i bioteknik från Lunds tekniska högskola. Det var under en arbetsmarknadsdag som universitet anordnade som han fick upp ögonen för företaget, vars kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier...

Alfa Laval – En organisation som ger mig väldigt mycket frihet

Alfa Laval – En organisation som ger mig väldigt mycket frihet

Metodiken Lean Six Sigma syftar till att nå besparingar genom att förbättra tillverknings- och affärsprocesser. Johanna Herrlander har tidigare arbetat med förbättringsprojekt på Alfa Lavals fabrik i Lund, och sedan två månader tillbaka är hon i Tumba...