Alfa Laval
2 Mar 2022 kl: 14:03

Alfa Laval

Om organisationen:
Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, vilka har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga tre områden. Bolagets satsning på forskning och utveckling resulterar varje år i 35-40 nya produkter. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunder i 100 länder och hjälper dem optimera sina processer.

Det här gör oss unika: 
På Alfa Laval finns det möjlighet till bl.a. externa och interna mentorskapsprogram samt globala program för talanger och kvinnliga ledare. Dessutom kan ingenjörsstudenter på universitetet söka företagets talangprogram.

Det var en gång…
Gustaf de Laval var ett stort tekniskt geni. Bland hans uppfinningar kan nämnas centrifugalseparatorn och den första fungerande ångturbinen. Han hann med att registrera 92 patent och starta 37 företag. År 1883 skapade han och hans partner Oscar Lamm Jr. företaget AB Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval.

 

Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Hållbar utveckling Industriell ekonomi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Medicinsk teknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Harmoniser Internationalist Leader