ABB
2 Mar 2022 kl: 14:03

ABB

På ABB får du över 150 000 kollegor i ungefär 100 länder. Det gör att du får många möjligheter, både för din karriär och för din personliga utveckling hos oss. Du kommer också få jobba med teknik som verkligen ligger i världens absoluta framkant, men du måste inte nödvändigtvis vara tekniker eller ingenjör för att trivas här. På ett företag i ABB:s storlek krävs många olika funktioner för att vi ska fortsätta växa och utvecklas – som till exempel säljare, ekonomer, produktionspersonal, projektledare och många fler.

Vi delar en och samma vision: att skapa en bättre värld. Vi jobbar allihop med produkter och lösningar som utvecklats för att hantera vår planets resurser smartare och effektivare på en daglig basis. Om du delar vår vision är vi övertygade om att du kommer trivas här.

Shanghai, Västerås, New York…
För oss på ABB är det lika naturligt att vara i Madrid eller Johannesburg som det är att vara i Karlskrona eller Ludvika. Vi är ett av världens mest internationella företag. Att möta våra kunder personligen är en viktig del av vår verksamhet, och vi har kunder över hela världen. Det gör att du får stora möjligheter att resa eller jobba och bo utomlands – oavsett om det är för ett kortare projekt eller för en längre tid.

Vi hjälper våra kunder minska sin klimatpåverkan, men vi själva då?
Vi har höga mål på det här området. Just nu har vi exempelvis ett rullande tvåårigt globalt miljöprogram. Det berör allt från att minska vår egen energiförbrukning med fem procent per tillverkad enhet till att göra våra transporter mer energieffektiva. Det handlar också om att fasa ut farliga ämnen, såväl som att ställa högre miljökrav på våra leverantörer.

Mänskliga rättigheter är inte alltid en rättighet
Vi ställs ofta inför stora utmaningar runtom i världen när det gäller mänskliga rättigheter. Att ha kunskap, beredskap och förmåga att bekämpa orättvisor är något vi tar på största allvar. Därför tar vi alltid hänsyn till de mänskliga rättigheterna i alla våra affärsbeslut. Så här skriver Folksam i sin senaste mätning, bland börsnoterade företag beträffande arbete med de mänskliga rättigheterna; ”ABB har på ett utmärkt sätt integrerat frågor kring mänskliga rättigheter i sin verksamhet och har dessutom t ill skillnad från de flesta andra med bra betyg inom detta område, även ett högt betyg för sitt miljöarbete”.

Jobba med de bästa och med teknik i världsklass
En mycket stor del av våra produkter och lösningar har utvecklats under de senaste fyra–fem åren. För att lyckas vara i teknikens yttersta framkant krävs två saker – pengar och kunniga människor. Under bara 2010 investerade vi 1,3 miljarder dollar i forskning och utveckling. Femtio procent av den forskningen fokuserar på att öka energieffektiviteten. Idag har vi ungefär 7 500 forskare och utvecklingsingenjörer på ABB.

Vi utvecklar inte bara produkter och lösningar – vi utvecklar även människor
Om vi ger våra medarbetare och ledare möjlighet att växa, betyder det två saker: Vi får nöjdare medarbetare som gärna stannar hos oss och vi blir ännu bättre på det vi gör. Det ligger i allas intresse att du får intressanta och utmanande arbetsuppgifter och att du har kollegor som kan hjälpa dig vidare. Stort personligt ansvar går som en röd tråd genom ABB. När du fått ett uppdrag får du också stor frihet att lösa det med din egen kreativitet. Om du har en idé om hur något kan förbättras, göras effektivare eller smartare – då lyssnar vi.

Vi lägger mycket resurser på att lokalisera talanger inom företaget. Och mycket resurser på att utveckla dem. Den stora frågan är – hur kan vi hjälpa dig att bli ännu bättre? Vilken utbildning skulle du behöva? Kanske du behöver en mentor? Eller arbeta utomlands under en period? Svaret beror förstås helt och hållet på dig. Vilken är din talang? Hög etisk standard, socialt ansvar och att vilja hjälpa andra är några viktiga hörnstenar i vår företagskultur. I korthet kan vi säga att våra värderingar genomsyrar de förväntningar vi har på dig som person.

Värderingar som pekar ut riktningen för vår företagskultur:
Ansvar:
– Vi värnar företagets tillgångar
– Vi väljer affärspartners med omsorg
– Vi har en hög etisk standard
Respekt:
– Vi hjälper varandra att lyckas
– Vi tar ett socialt ansvar
Beslutsamhet:
– Vi avslutar det vi påbörjar
– Vi bidrar till både ABB:s och våra kunders framgångar

Vill du veta mer om hur det är att jobba på ABB? På abb.se/jobb kan du bland annat möta några av våra medarbetare från olika delar av vår verksamhet och läsa om de förmåner vi erbjuder våra medarbetare.

Välkommen att jobba för det hållbara samhället!

Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Hållbar utveckling Industriell ekonomi Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Rymdteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Careerist Harmoniser Internationalist Leader