WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare.

Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems.

Läs mer om oss på www.wsp.se

Artiklar om WSP

En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP

En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP

Magnus Meyer, vd på WSP, leder en verksamhet med med omkring 7 000 medarbetare. Hans motto är att behandla alla med respekt i alla sammanhang. – Jag försöker att hitta tiden till att besvara alla som kontaktar mig, oavsett om det är medarbetare,...

WSP är med och utvecklar framtidens samhälle

WSP är med och utvecklar framtidens samhälle

Som ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag påverkar WSP samhällsutvecklingen och därmed framtiden. I Sverige har koncernen 4 100 medarbetare fördelade på 50 kontor. Maria Lindfelt är sedan januari 2016 HR- och kommunikationsdirektör...

WSP bidrar till en hållbar och global samhällsutveckling

WSP bidrar till en hållbar och global samhällsutveckling

När Magnus Meyer pluggade till civilingenjör på KTH på 90-talet var det J&W, som 2001 slogs samman med WSP, alla ville jobba för. Magnus valde en annan bana än konsultbranschen och har under åren bland annat jobbat inom fastighetsbranschen, med...

”Det är häftigt att veta att WSP kan lösa alla problem”

”Det är häftigt att veta att WSP kan lösa alla problem”

Ett bolag med bred erfarenhet, unika nätverk och en företagskultur där alla delar med sig av sin kompetens är vad som mötte Anders Danielsson när han 2012 tog steget in i rollen som uppdragsledare inom miljö och hållbarhet på WSP. Han överraskades över...