Westinghouse
2 Mar 2022 kl: 14:03

Westinghouse

Westinghouse är en global kärnkraftpionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkrafts­industrin runt om i världen.

Karriärvägar:
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö  med  engagerade medarbetare där du ställs inför tekniska och personliga utmaningar samt goda utvecklingsmöjligheter inom såväl teknik som ledarskap.

Som arbetsgivare:
Flexibla, engagerade och stolta. Vi visar respekt för våra medarbetare.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Biologi Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Finansiering Företagsekonomi Fysik Geovetenskap Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kemi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Matematik (ink. Statistik) Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Naturvetenskap Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Statistik System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk nanovetenskap Harmoniser Idealist Leader