SCA
2 Mar 2022 kl: 14:03

SCA

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Våra produkter omfattar träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi. 

På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet kring beslut och företagets framtid. Alla ska veta vart företaget är på väg och hur en själv kan bidra, som den del av helheten varje individ är.

SCAs mission, vision och kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan. Våra kärnvärden är respekt, högklassighet och ansvar och samtliga har sina rötter i företagets historia.

Affärsutveckling Bioteknik/Bioinformatik Data/IT-ekonom Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Hållbar utveckling Hälsoekonom Industriell ekonomi Interaktion och design Internationell ekonomi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk nanovetenskap Träteknik Careerist Internationalist Leader