Rejlers

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena energi, infrastruktur, industri samt bygg och fastighet. Rejlers målsättning är att år 2015 vara minst 2 100 medarbetare och omsätta minst 2 015 miljoner kronor. Detta ska ske genom rekryteringar, strategiska förvärv och nyetableringar.

Artiklar om Rejlers

“Det känns som att jag driver ett litet företag inom företaget”

“Det känns som att jag driver ett litet företag inom företaget”

Det var under sina år på gruvkoncernen LKAB som Mats Daglind fick upp ögonen för Rejlers. Han var ofta i kontakt med företagets konsulter och såg att de trivdes med sina jobb. Mats märkte också att Rejlers värderingar stämde väldigt bra överens med...

”Alla medarbetare från norr till söder är viktiga”

”Alla medarbetare från norr till söder är viktiga”

Rejlers är ett av de största och snab­bast växande teknikkonsultföretagen i Norden. En ny roll, med intressanta ar­betsuppgifter i ett företag med bra värdegrund, lockade projektutvecklingschefen Helena Adriansson till Rejlers. – Jag trivs ännu bättre...

”Ingenjörer och jurister samspelar och lär sig av varandra”

”Ingenjörer och jurister samspelar och lär sig av varandra”

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster och IT-lösningar till kunder inom områdena energi, infrastruktur, bygg och fastighet samt industri. Rejlers sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra...

”Du är välkommen med egna initiativ och kreativa idéer”

”Du är välkommen med egna initiativ och kreativa idéer”

Teknikkonsultbolaget Rejlers är verksamt inom all slags industri. Här arbetar 2100 ingenjörer med elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT, järnväg och telekom. Och Rejlers har projekt på alla nivåer. Ett exempel är vid Slussen-projektet...

Positivt tänkande gör Rejlers framgångsrikt

Positivt tänkande gör Rejlers framgångsrikt

Peters uppväxt präglades av teknik och företagande. Han började arbeta redan vid 13-årsåldern och har alltid haft som intresse att göra affärer och testa på nya idéer. När Peter tog över familjeföretaget var det en tuff period för Rejlers, men med en...

”Ubåten förde mig till Rejlers”

”Ubåten förde mig till Rejlers”

Som ubåtsofficer inom Försvarsmakten intresserade sig Jenny Nordström allt mer för den avancerade teknik som gör att ubåtarna fungerar. Till sist blev intresset så stort att hon bestämde sig för att läsa till civilingenjör. I dag...

Två veckors praktik räckte för att hitta rätt

Två veckors praktik räckte för att hitta rätt

Med ett starkt miljöintresse och en pappa som jobbar med järnvägar var det självklart för Linn Braun att utbilda sig till järnvägsingenjör. Efter praktik på Rejlers var valet av arbetsgivare också givet.    Vad var det med Rejlers som lockade...