Nordnet
2 Mar 2022 kl: 14:03

Nordnet

Nordnet erbjuder ett komplett utbud av sparandetjänster inom aktier, fonder och pensioner.

Det innebär handel med alla tillgängliga värdepapper och finansiella instrument, tillgång till relevant finansiell information från ett stort antal informationskällor samt olika former av stödtjänster som helt enkelt underlättar för kunden att göra bättre affärer.

Nordnets affärsidé är att genom innovation och service förbättra och förenkla det privata aktie-, fond- och pensionssparandet med valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor.

Nordnet strävar efter stor mångfald vid rekryteringen av nya medarbetare. Det är en naturlig följd av att Nordnet behöver olika typer av kompetenser i olika delar av verksamheten som exempelvis Kundbordet, Backoffice och IT/Utveckling.

Koncernen behöver också stor bredd i språkkunskaper och kulturell förståelse av de marknader de arbetar på.

Rekrytering sker löpande och nya tjänster annonseras på hemsidan.

Affärsutveckling Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Människa-datainteraktion Marknadsföring Nationalekonomi Personalvetenskap (HR) Programmering Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Careerist Entrepreneur Hunter Leader