Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2 Mar 2022 kl: 14:03

Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa. Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna.

Vår affärsmodell bygger på en laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. Långsiktighet i synen på både klienter, verksamhet och medarbetare är en viktig del av vår kultur. Det innebär att samarbetet med klienter ofta löper över flera decennier. Det innebär också att vi ligger i framkant av utvecklingen av nya tjänster inom juridik. Vi arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina, USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer.

Vi rekryterar jurister löpande. Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida och kontakta någon av våra HR Managers om du har några frågor!

Allmän affärsjuridik Arbetsrätt Bankrätt Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Entreprenadrätt Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Marknadsrätt Medierätt Miljörätt Personalvetenskap (HR) Processrätt Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statsrätt Straffrätt Careerist Hunter Internationalist Leader