Loomis
2 Mar 2022 kl: 14:03

Loomis

Loomis är specialisten på att effektivisera kontantflöden. Loomis erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institu­tioner, detaljhandeln, andra kommersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Loomis har en stark internationell närvaro med knappt 400 lokalkontor i 16 länder.  Som specialisten på att effektivisera kontantflöden vet Loomis bättre än någon annan hur mycket kontanter som behövs när och var i samhället.

Att arbeta på Loomis:
Loomis medarbetare tar dagligen ett stort ansvar för deras kunders räkning. Det är centralt att Loomisanställda har hög integritet och en stark känsla för säkerhet, etik och moral, rätt kompetens och strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar.

Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Logistik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Harmoniser Idealist Leader