KappAhl

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Som arbetsgivare:
MEDARBETARNAS RÖST RÄKNAS: KappAhl genomför varje år medarbetarenkäten KappAhl Attitude Survey. Enkäten visar på ett stort engagemang bland medarbetarna, 2014 var svarsfrekvensen över 90%. Resultatet visar bland annat att mer än 70% av medarbetarna ger betyg 6 eller 7 på en skala 1-7 när det gäller teamkänsla, tydliga mål, samt att man har förtroende för KappAhls arbete med hållbarhet.

Artiklar om KappAhl

”Vi ska vara bättre i morgon än i går”

”Vi ska vara bättre i morgon än i går”

Vad definierar en bra arbetsgivare? Förmågan att skapa en miljö där varje medarbetare får växa och komma så nära sin fulla potential som möjligt. Kajsa Räftegård menar att medarbetarfokus är oerhört viktigt, det är de som skapar en positiv kundupplevelse...