KappAhl
2 Mar 2022 kl: 14:03

KappAhl

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Som arbetsgivare:
MEDARBETARNAS RÖST RÄKNAS: KappAhl genomför varje år medarbetarenkäten KappAhl Attitude Survey. Enkäten visar på ett stort engagemang bland medarbetarna, 2014 var svarsfrekvensen över 90%. Resultatet visar bland annat att mer än 70% av medarbetarna ger betyg 6 eller 7 på en skala 1-7 när det gäller teamkänsla, tydliga mål, samt att man har förtroende för KappAhls arbete med hållbarhet.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Logistik Logistik Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Teknik Textilingenjör Harmoniser Leader