Göteborg Energi
2 Mar 2022 kl: 14:03

Göteborg Energi

Göteborg Energi är Västsveriges ledande, och Sveriges fjärde största, energibolag och erbjuder el, elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation till såväl företag som privatpersoner. Göteborg Energi har en stark miljöprofil och strävar efter att skapa långsiktigt hållbara energilösningar för samhållet.

Miljöfrågorna har länge varit i fokus på Göteborg Energi, med bred kompetens och stabil grund satsar de på att hjälpa sina kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Arbetet för ett hållbart samhälle innebär spännande utmaningar för Göteborg Energis medarbetare.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Biologi Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Finansiering Företagsekonomi Fysik Geovetenskap Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kemi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Matematik (ink. Statistik) Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Naturvetenskap Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Statistik System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk nanovetenskap Harmoniser Idealist Leader