Fortum
2 Mar 2022 kl: 14:03

Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Affärsverksamheten omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Fortum tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelateradetjänster – idag och i framtiden.

Som arbetsgivare: Vill du arbeta på ett företag som erbjuder hållbara lösningar? Hos oss får du ett utmanande arbete i en miljö som präglas av tillit och respekt. Börja arbeta hos Fortum – Nästa generations energibolag.

Karriärvägar: Medarbetarna är Fortums värdefullaste tillgång. Företaget värnar om sina medarbetare, genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, arbetsrotation, konkurrenskraftiga förmåner och löner med mera.

Rekrytering: Se lediga tjänster på fortum.se/karriarvagar. Gå även med i Fortums grupper på LinkedIn och på Facebook och få de senaste nyheterna från företaget.

Det var en gång… I den lilla staden Imatra i Södra Finland började 1921 det som skulle bli Fortums framgångssaga, med byggandet av ett vattenkraftverk. Under de kommande seklen byggs stationer och verk över hela Finland. I februari 1998 grundas holdingbolaget IVO-Neste Yhtymä Oy, som i juni samma år byter namn till Fortum. Fortum är i dag ett av de ledande energibolagen i Norden, Ryssland och området runt Östersjön.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Design, grafik Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Marknadsföring Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk nanovetenskap Harmoniser Hunter Idealist Leader