Finansinspektionen

Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från riksdag och regering är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Vi ska också bidra till gott konsumentskydd. Med internationellt samarbete och med ett starkt fokus på att sträva efter hög etik och moral på arbetsmarknaden, erbjuder vi en dynamisk och spännande arbetsplats.

Karriärvägar: Det är viktigt både för våra medarbetare och för organisationen att ha en intern rörlighet. Vi ger dig möjlighet att utvecklas inom olika yrkesroller. Vid chefsrekryteringar utvärderar vi alltid våra interna kandidater i första hand.

Internationella möjligheter: Finansinspektionen följer de svenska företagens verksamhet både i Sverige och utomlands. Vi samarbetar också med andra länders myndigheter.

Balans och utveckling: Finansinspektionen arbetar aktivt för att man som anställd ska kunna kombinera arbetet med en aktiv fritid och föräldraskap. Som småbarnsförälder har du rätt att jobba deltid och du har också förstärkt föräldrapenning.

Rekrytering: Finansinspektionen ser ett fortsatt rekryteringsbehov de närmaste åren. Information om lediga tjänster på www.fi.se

Det var en gång… Finansinspektionens historia sträcker sig till 1659 när kung Karl X Gustav inrättade en övervakningstjänst för affärsbanken Stockholm Banco. Finansdepartementet tar över ansvaret på 1800-talet. Under 1900-talet finns en försäkringsinspektion och en bankinspektion. Inspektionerna slås ihop 1991 och bildar dagens Finansinspektion, som utfärdar tillstånd, utformar regler och utövar tillsyn på finansmarknaden.

Artiklar om Finansinspektionen

”Vi utformar framtidens finansiella marknader”

”Vi utformar framtidens finansiella marknader”

På Finansinspektionens kontor i centrala Stockholm sitter jurister, ekonomer, IT-experter och andra specialister som alla jobbar för att garantera ett stabilt svenskt finansiellt system, välfungerande marknader och ett starkt konsumentskydd. – Även...

”Vi är de enda i Sverige som gör det här”

”Vi är de enda i Sverige som gör det här”

Det är utmaningarna och variationen som gör rollen som riskexpert så utvecklande, åtminstone om man frågar Emilie Jacobsson och Olof Netzell. Några år efter sin doktorsexamen på KTH var Finansinspektionen en självklarhet för Olof, som aktivt sökte sig...

”Här får du fantastiska möjligheter att lära dig nya saker”

”Här får du fantastiska möjligheter att lära dig nya saker”

Vill du jobba i finansbranschen med kunniga och engagerade kollegor, och samtidigt bidra till samhället? Då är det Finansinspektionen du ska blicka mot. Det menar finansinspektören Alexi Andersson som trivs utmärkt på sin arbetsplats. – Det ger en...

Hos Finansinspektionen gör Karl Hjert skillnad för konsumenten

Hos Finansinspektionen gör Karl Hjert skillnad för konsumenten

Redan när Karl Hjert läste sin master i nationalekonomi sökte han sig till Finansinspektionen, FI, och började jobba i myndighetens studentpool. Först med övervakning av börshandeln, sedan med den årliga bolåneundersökningen. När FI startade upp det...

Matilda Gjirjas arbete sätter riktlinjer för hela Europa

Matilda Gjirjas arbete sätter riktlinjer för hela Europa

Matilda Gjirja har både Stockholm och Frankfurt som kontor. Komplexiteten i att analysera risker för finansiell stabilitet och ta fram rekommendationer för hur dessa ska hanteras samt hitta en flexibilitet för att kunna applicera det på varje individuellt...

Internationella utmaningar som präglar svenska finansmarknaden

Internationella utmaningar som präglar svenska finansmarknaden

De senaste åren har det hänt en hel del på Finansinspektionen – en del har att göra med oroligheterna som finanskrisen bjöd på. Till exempel har personalstyrkan vuxit sig dubbelt så stor, nu jobbar här närm­are 400 personer. Det har också bildats ett...

Arbetar proaktivt för att stoppa finansiella bedrägerier

Arbetar proaktivt för att stoppa finansiella bedrägerier

Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet med två tydliga uppdrag från regeringen. Dels handlar det om att bidra till ett stabilt finansiellt system i samhället och dels handlar det om att verka för att det ska finnas ett gott konsumentskydd för alla...

Stor frihet på Finansinspektionen

Stor frihet på Finansinspektionen

Martin Noréus har under sin karriär både arbetat på Riksbanken, som bankanalytiker i Stockholm och London samt som rådgivare på SEB:s vd-stab. Så 2009 vände han åter kosan mot myndighetssfären när han erbjöds att bli chef för Finansinspektionens...

Enkelt livspussel hos Finansinspektionen

Enkelt livspussel hos Finansinspektionen

Liselott Alström har arbetat som jurist på Finansinspektionens expertenhet, Penningtvättsenheten, i ungefär tre år. Tillsammans med sina kollegor ansvarar hon för tillsyn över samtliga företag på finansmarknaden som lyder under penningtvättsregelverket...