Finansinspektionen
2 Mar 2022 kl: 14:03

Finansinspektionen

Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från riksdag och regering är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Vi ska också bidra till gott konsumentskydd. Med internationellt samarbete och med ett starkt fokus på att sträva efter hög etik och moral på arbetsmarknaden, erbjuder vi en dynamisk och spännande arbetsplats.

Karriärvägar: Det är viktigt både för våra medarbetare och för organisationen att ha en intern rörlighet. Vi ger dig möjlighet att utvecklas inom olika yrkesroller. Vid chefsrekryteringar utvärderar vi alltid våra interna kandidater i första hand.

Internationella möjligheter: Finansinspektionen följer de svenska företagens verksamhet både i Sverige och utomlands. Vi samarbetar också med andra länders myndigheter.

Balans och utveckling: Finansinspektionen arbetar aktivt för att man som anställd ska kunna kombinera arbetet med en aktiv fritid och föräldraskap. Som småbarnsförälder har du rätt att jobba deltid och du har också förstärkt föräldrapenning.

Rekrytering: Finansinspektionen ser ett fortsatt rekryteringsbehov de närmaste åren. Information om lediga tjänster på www.fi.se

Det var en gång… Finansinspektionens historia sträcker sig till 1659 när kung Karl X Gustav inrättade en övervakningstjänst för affärsbanken Stockholm Banco. Finansdepartementet tar över ansvaret på 1800-talet. Under 1900-talet finns en försäkringsinspektion och en bankinspektion. Inspektionerna slås ihop 1991 och bildar dagens Finansinspektion, som utfärdar tillstånd, utformar regler och utövar tillsyn på finansmarknaden.

Allmän affärsjuridik Annat juridiskt ämne Arbetsrätt Bankrätt Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Entreprenadrätt Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Finansiering Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Internationell ekonomi Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Marknadsrätt Medierätt Miljörätt Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Processrätt Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statistik Statsrätt Straffrätt Careerist Harmoniser Idealist Leader