2 Mar 2022 kl: 14:03

Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter. Med sin historia som grund strävar Einar Mattsson hela tiden efter att skapa nya och fler värden för sina kunder, samarbetspartners och staden. Koncernens olika bolag är specialister på sitt område, men tillsammans kan vi allt som är värt att veta om fastigheter och fastighetsägande. 

Einar Mattsson AB är moderbolaget i en familjeägd koncern som består av fyra bolag. De har varit verksamma på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935 och är idag Stockholms största privata ägare av hyresbostäder. De har cirka 5200 bostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholms län.