Axfood
2 Mar 2022 kl: 14:03

Axfood

Axfood är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Vi har passion för mat och människor och vill skapa matglädje för alla typer av behov. Kärnan i vår verksamhet är våra butikskedjor Willys och Hemköp inom detaljhandeln och Axfood Sverige med transport, logistik och inköp inom partihandeln. Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Vi vill även ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen och bedriver därför ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.

Vägar in:
Läs mer om vårt koncerntraineeprogram och möjligheterna till en karriär inom Axfood på www.axfood.se/jobb, vår Facebook-sida eller sök upp oss på LinkedIn. Vill du se hur vi jobbar och vilka vi är? Följ våra medarbetare på Instagram-kontot @axfood_official.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Hälsoekonom Logistik Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Careerist Harmoniser Idealist Leader