Apoteket
2 Mar 2022 kl: 14:03

Apoteket

Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och har högt anseende hos kunder och allmänhet, inte minst när det gäller läkemedelskompetens och hållbarhetsfrågor. Apoteket erbjuder utifrån kundernas behov ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa.

Vår kultur:
Apotekets kärnvärden ska genomsyra företagskulturen och det dagliga arbetet. I alla kundmöten och erbjudanden vill företaget uppfattas som trovärdigt och omtänksamt. Genom att vara engagerade och initiativrika stärks upplevelsen av Apoteket som en modern och attraktiv aktör som i hela sin verksamhet verkar för en hållbar utveckling.

Data/IT Databasteknik Dataingenjör Informatik Informationsteknologi / Informationsteknik Människa-datainteraktion Matematik Personalvetenskap (HR) Programmering Programvaruteknik Samhällsvetenskap Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Harmoniser Leader