Alten (fd Xdin)
2 Mar 2022 kl: 14:03

Alten (fd Xdin)

Alten utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag genom Sveriges mest engagerade teknik och IT-konsulter. Kunderna återfinns inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry och de är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

Vår framgångsfaktor:
Valfrihet och engagemang är en naturlig del av vårt DNA. Hos oss kan du vara med och välja uppdrag, förmåner, lön och karriär. Vi har tagit valfriheten hela vägen det är vår modell.

Karriärvägar:
Din karriär sker till största delen i dina konsultuppdrag där du är med och påverkar val av uppdrag. På Alten erbjuder vi ett stort utbud av möjliga utbildningar, som du själv väljer.

Rekrytering:
Rekrytering är en viktig del i vår affärsprocess. Våra kunder har ett stort behov och vi arbetar aktivt med att matcha deras konsultförfrågningar. Alten rekryterar därför löpande.

Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Bygg Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Medicinsk teknik Medieteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjöfart System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Textilingenjör Träteknik Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Hunter Internationalist Leader