Alstom
2 Mar 2022 kl: 14:03

Alstom

Om Alstom
Alstom i Sverige har cirka 1 000 anställda som arbetar inom Alstoms tre globala sektorer Power, Grid och Transport. De flesta av oss arbetar vid något av de fyra största kontoren som ligger i Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Vi har också ett flertal lokalkontor och servicedepåer för att säkerställa snabb och lättillgänglig underhållsservice hos våra kunder i hela landet.

Alstom formar framtiden – med hållbar utveckling för människor och miljö
Sedan ett sekel är Alstom världsledande när det gäller energi och transporter, med utveckling, tillverkning och leveranser inom kraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur. Vår närvaro har länge varit stark i Sverige där vi har utvecklat, byggt och levererat lösningar för alla energislag – från vattenkraft, biobränslebaserade kraftvärmeverk och kärnkraftsturbiner till tåg som trafikerar flera av de största tågtrafiklinjerna.

Vi är idag stolta över att cirka 75 procent av Sveriges elproduktion kommer från anläggningar med huvudkomponenter som vi levererat, och att nästan 300 Alstomtåg trafikerar det svenska järnvägsnätet.

Men mycket viktigare än vad vi har gjort, är vad vi kommer att göra i framtiden. De utmaningar vi står inför när det gäller energifrågor, transport och miljö betyder att vi har en nyckelroll i att bygga en hållbar utveckling för kommande generationer. Det handlar om att hitta nya effektivare lösningar genom både långsiktigt tänkande, ny smartare teknik och ett nära samarbete med våra kunder och omvärlden.

Därför handlar vår verksamhet inte bara om kraftverk och kablar och tåg, utan framför allt om människor. Allt vi gör syftar i slutändan till att möta människors behov av energi och kommunikationer i vardagen, hemma, på jobbet.

Det var en gång…
Hundra år av energi och rörelse
Sverige har en lång och stolt historia när det gäller innovativ industri. Vi på Alstom har varit en del av den historien i över hundra år, genom vårt ursprung i starka företag som Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (Stal), Svenska Fläkt och Asea. Vi har medverkat i flera av de mest omfattande och komplexa projekten för energi och sedan slutet av 1990-talet också inom transportinfrastruktur i Sverige.

Vi har utvecklat, konstruerat och levererat långsiktiga lösningar för de flesta typer av kraftverk från vattenkraft till kärnkraft, vi har byggt kraftnät och levererat tåg till flera av de viktigaste tågtrafiklinjerna. Sverige står idag inför stora behov av investeringar i infrastruktur vad gäller såväl energiproduktion och kraftöverföring som spårburna transportsystem. Därför är det självklart för Alstom att fortsätta sin verksamhet i Sverige och Norden. Särskilt eftersom här finns politisk vilja, kunskap och förutsättningar för att utveckla och leverera hållbara lösningar

Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Data/IT Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informatik Informationsteknologi / Informationsteknik Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Logistik Människa-datainteraktion Maskinteknik Matematik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Programmering Programvaruteknik Rymdteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Teknik Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Internationalist Leader