Almega
2 Mar 2022 kl: 14:03

Almega

Almega, arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, har nära 11 000 medlemsföretag som sysselsätter över 500 000 medarbetare. Medlemsföretagen finns i sju förbund och representerar ett 60-tal branscher: Almega Samhallförbundet, Almega Tjänsteförbundet, Almega Tjänsteföretagen, Bemanningsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna.

Karriärvägar:
Vi arbetar i en extremt händelserik och mångsidig miljö där man som medarbetare snabbt får spännande och utmanande arbetsuppgifter. Vårt arbetssätt bygger på att du som anställd får och tar ansvar. Medarbetarnas utveckling är viktig för oss och vi har ett program för vidareutbildning inom vår Almakademi. Alla medarbetare arbetar mot mål som följs upp.

Internationella möjligheter: Verksamheten har sitt huvudfokus i Sverige men det finns möjlighet att jobba med branschfrågor på europanivå för flera branscher.

Kvinnor i företaget: Almega bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete i rekryteringar, karriärplanering och intern rörlighet och har jämn könsfördelning i fokus. Något fler än hälften av förbundsdirektörerna är kvinnor. Andelen kvinnor inom den löpande verksamheten och i ledningsgruppen är också något högre än andelen män.

Rekrytering: Rekrytering sker löpande och nya tjänster annonseras på www.almega.se

Det var en gång…
2003 bildades tjänsteföretagarorganisationen Almega. Verksamheten utökades tidigt från arbetsgivarfrågor till att även omfatta näringspolitik och påverkan. Idag är Almega, med sina sju förbund, en viktig samhällsaktör som tar plats i debatten och banar väg för tjänsteföretagen.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Finansiering Företagsekonomi Marknadsföring Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Harmoniser Idealist Leader