Alecta
2 Mar 2022 kl: 14:03

Alecta

Alecta är ett tjänstepensionsföretag som har som främsta mål att ge dig en ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 642 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Att jobba på Alecta:
På Alecta arbetar cirka 400 personer. Vi finns på Regeringsgatan i Stockholm, men har även några få lokalkontor runt om i landet. Vi tror på att ha en stark och levande företagskultur. Den hjälper oss att nå våra mål, stärker vår identitet och får oss att känna stolthet inför vårt uppdrag. Våra kärnvärden pålitlig, enkel, effektiv, öppen, engagerad och respektfull hjälper oss att nå vår vision.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Finansiering Företagsekonomi Marknadsföring Nationalekonomi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Harmoniser Idealist Leader