Akademiska sjukhuset
2 Mar 2022 kl: 14:03

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är en av de största arbetsplatserna i Sverige. Ett universitetssjukhus som värnar om den personliga kontakten i en välkomnande miljö. Många anställda i olika yrken är eniga: Det här är en arbetsplats där det alltid finns något nytt att lära.

Som arbetsgivare:
Akademiska är ett utbildningssjukhus. Det innebär att vi står i ständig kontakt med unga människor på väg mot yrkeslivet, människor med åsikter och idéer om hur framtidens sjukvård bör utformas. Det hjälper till att skapa en levande och dynamisk miljö, där alla har möjlighet att bidra utifrån sin kompetens.

AT-läkare Barnmorska Läkare Personalvetenskap (HR) Röntgensjuksköterska Samhällsvetenskap Sjuksköterska Specialistsjuksköterska ST-läkare Undersköterska/omvårdnad Vård och omsorg Careerist Harmoniser Idealist