ÅF
2 Mar 2022 kl: 14:03

ÅF

{shortcut}

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi fokuserar på energi, infrastruktur och industri. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och kunder finns i hela världen. Det som gör oss unika är våra medarbetare, våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank. Vi brukar sammanfatta det med: ÅF – Innovation by experience.

Karriärvägar: ÅF erbjuder tre identifierade karriärvägar: projektledare, specialist/expert och chef. Inom varje väg finns olika roller, nivåer och utvecklingssteg. Under 2013 genomförs ett projekt för att ytterligare utveckla karriärmodellen inom ÅF.

Internationella möjligheter: Som konsult hos ÅF jobbar du i ett företag som blir alltmer internationellt. Idag finns kontor ca 20 länder och projekt utförs på många fler ställen än så. Hos ÅF finns möjlighet att arbeta i kortare eller längre projekt utomlands. Även om du arbetar i Sverige kommer du att känna av att ÅF är internationellt, genom gemensamma metoder, system och processer, värderingar och mål.

Kvinnor på företaget: ÅF strävar efter en balanserad könsfördelning. Ett första delmål är att 2015 ska andelen kvinnliga konsulter och chefer uppgå till 25 procent. Varje gång en chefstjänst ska tillsättas ska det minst finnas en kvinnlig kandidat i urvalet. Av ÅFs åtta stämmovalda styrelseledamöter är fyra kvinnor.

Vägar in: ÅF anställer cirka 900 personer årligen, varav 20 procent är nyutexaminerade ingenjörer. En av de bästa vägarna in på ÅF kan vara genom exjobb. Du kan också söka lediga tjänster på www.afconsult.com/jobb.

{end}