Accenture
2 Mar 2022 kl: 14:03

Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier.

Corporate Story:
Den norske utvandrarsonen Arthur Andersen startade år 1913 ett revisionsföretag i Chicago. 60 år senare växte en konsultavdelning fram. En av medarbetarna på den nya avdelningen, svensken Buster Liljeqvist, startade det första svenska kontoret år 1979. När Arthur Andersen och Andersen Consulting gick skilda vägar år 2000 ändrades företagsnamnet. Det nya namnet, Accenture, kommer från orden Accent och Future.

Affärsutveckling Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Finansiering Företagsekonomi Industriell ekonomi Internationell ekonomi Logistik Människa-datainteraktion Marknadsföring Maskinteknik Medieteknik Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Programmering Programvaruteknik Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Teknik Teknisk fysik Careerist Hunter Internationalist Leader