Vägen till en meningsfull tillvaro
16 Jul 2014 kl: 00:00

Vägen till en meningsfull tillvaro

Enligt den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet upplever högutbildade, liksom kvinnor, yngre och de som har en kärleksrelation sina liv som mer meningsfulla.

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, tror att det kan hänga ihop med vad man har att göra.

– Jag tror att den högre känslan av meningsfullhet beror på att yngre och högutbildade har mer av olika sorters projekt i sina liv, till exempel i arbetet eller hemma. Projekten ger en känsla av mening, att man får känna sig delaktig i ett större sammanhang, säger han i ett pressmeddelande.

Det kan också vara förklaringen att äldre personer liksom arbetslösa inte tycker att deras liv är meningsfulla i lika stor utsträckning som andra, då de inte har lika många järn i elden.

– Om jag får spekulera lite så tror jag också att kvinnors känsla av meningsfullhet är högre eftersom de oftare ingår i sociala sammanhang, med familj och vänner, säger Bengt Brülde.