”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”
11 Dec 2014 kl: 00:00

”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”

Som lantmäteriingenjör i Leksand arbetar Per-Erik Lindén med att mäta in fastigheter, tomter och naturreservat ute i fält. Ena dagen spenderar han med att mäta gränser i skogen, den andra kan han sitta på kontoret och ta hand om sina tidigare mätningar.

Per-Erik, som tidigare arbetat som officer, gjorde en helomvändning när han sadlade om till ingenjör på Lantmäteriet. Det tekniska intresset i kombination med möjligheten att få arbeta i skog och natur lockade honom till Lantmäteriet.
– Jag har alltid pysslat med orientering och varit förtjust i kartor. Dessutom är jag uppvuxen i skogen, och i mitt jobb får jag en perfekt blandning mellan kontorsjobb och frisk luft. En stor fördel är att jag själv kan styra min arbetsdag och lägga upp mätningar ute i fält eller att sitta vid datorn och bearbeta tidigare mätningar i våra program. Att arbeta i skogen är perfekt, jag får röra på mig sam-tidigt som jag får fundera på exempelvis hur en fastighetsgräns ska tolkas.

Att arbeta som ingenjör förutsätter ett tekniskt kunnande. Per-Erik har en högskoleutbildning inom mätteknik, något som kommer väl till pass eftersom arbetet innebär en del tekniska utmaningar.
– Teknikdelen är en stor del i mitt arbete, när vi är ute och mäter använder vi olika mätinstrument. Man kan inte bara gå ut och mäta, jag måste veta vad som händer när jag trycker på knappen. Många tror nog att det bara är att trycka av och tro att det blir rätt, men man måste ta hänsyn till många olika utanpåliggande faktorer. Instrumenten utvecklas hela tiden och det kräver förståelse och intresse.

Att arbeta i Leksand och Dalarna är speciellt – här håller man just nu på med en fastighetsindelning som en stor del av övriga Sverige gjort för många år sedan, en så kallad omarrondering. Stora delar av Dalarna ligger cirka hundra år efter övriga Sverige, eftersom det traditionellt finns en inställning att inte ändra på skogsgränserna.
– Många fastigheter och gårdar har delats upp mellan barn och barnbarn, vilket gjort att gårdarna och skogs-marken har blivit så små att det knappt går att bedriva något vettigt skogsbruk. Just nu håller vi därför på att göra om fastighetsindelningen, så att ägarna får färre skiften men med större yta, istället för ett flertal utspridda i mindre delar. Markägarna tjänar på skiftesindelningen eftersom skogen blir mer värdefull, dessutom blir den lättare att sköta i och med att man får sin mark mer koncentrerad.

Så länge det finns fastigheter som ska reglereras kommer det att finnas jobb för Lantmäteriet. Per-Eriks nuvarande arbete med att arrendera om skogsskiften är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå i närmare 90 år.
– Lantmäteriets arbete står till grund för ett väl fungerande samhälle på lång sikt. Våra kartor finns bland annat i ett flertal appar och karttjänster på nätet som många använder dagligen, det känns kul att vara en del i samhällsutvecklingen.