Ny rond i kampen mot utanförskapet
22 Dec 2014 kl: 00:00

Ny rond i kampen mot utanförskapet

2010 hamnade den dåvarande verksamhetschefen på Shortcuts Uppstickarlista för sitt driv och den transparens med vilken han berättade om utmaningarna som kantar vardagen för många med funktionsnedsättningar. Fyra år senare har han byggt upp ett starkt nätverk som slutit upp i kampen för ett mer inkluderande samhälle.

För att fullt kunna förstå Tommy Mäkeläs engagemang får vi backa bandet.

Under uppväxten strax utanför Borås framgick det snart att Tommy Mäkelä inte var som alla andra barn. Han var rastlös, lite speciell och tyckte om att befinna sig överallt – samtidigt. Att föräldrarna tidigt gick skilda vägar blev en del av förklaringen till Tommys hetsiga beteende – som senare visade sig bero på adhd.

– Det var skönt när roten till mina problem uppdagades. Både för mig och för resten av familjen. Sedan dess har vi alltid diskuterat väldigt öppet kring mina utmaningar – eftersom de påverkat alla närstående i ganska hög grad, berättar Tommy.

I skolan uppstod problem. Tommy stämplades som ”problembarn”, gick med elevassistent och hamnade tidigt utanför gemenskapen. Omgivningens inställning till hans sociala problem hjälpte inte heller.

– Om vi hade högläsning fick jag aldrig delta. Lärarna var rädda för att ingen skulle höra vad jag sa. Det är bara ett exempel på en skolsituation som bidrog till att bromsa min utveckling – att jag inte fick chansen att växa. Jag blev orolig för vad andra tyckte och tänkte om mig.

”Det vi människor inte ser har vi ofta svårt att förstå. Generaliseringar kring folk med mina funktionsnedsättningar är en konsekvens av detta.”

Tommy tog sin tillflykt till idrotten och var vid 12 års ålder en inbiten ishockeyspelare. Plötsligt fick han ett syfte och en roll där hans funktionsnedsättning inte ställde till med problem.

– På det sättet tycker jag att idrotten kommit längre än skolvärlden, att varje individs förutsättningar till utveckling ses som en tillgång. Att man får vara ”någon.” Om jag inte dök upp på en träning undrade lagkamraterna var jag var. Jag var saknad! I skolan var det precis tvärtom – som att folk tog tillfället i akt att pusta ut lite.

Ovan: Tommy Mäkelä i en öppen föreläsning om att överbygga hinder.

Känslan av att vara ”uträknad” av övriga samhället växte sig starkare. När Tommy var 16 år fick han också diagnosen Aspergers syndrom. Nu bar han på två diagnoser som inte syntes utåt, men skapade kaos i hans inre.

– Det vi människor inte ser har vi ofta svårt att förstå. Generaliseringar kring folk med mina funktionsnedsättningar är en konsekvens av detta – och det förvärrar situationen, säger Tommy och berättar att han inte ens gått ut gymnasiet.

Med idrotten som stöd började Tommy sakta ta sig in i arbetslivet. I flera år var han verksamhetschef på Olivia föreläsningar, som han själv hjälpte till att bygga upp och sedan själv föreläste för. Förra året slutade han för att på allvar ge något tillbaka till idrotten som hjälpt honom. Det sociala projektet Våga Satsa Vinn, som Tommy i tre år drivit vid sidan av Oliviaverksamheten, blev huvudfokus. Målet: Att samarbeta med föreningar och näringsliv för att skapa tillgängliga evenemang inom idrott, kultur och andra samhällsarrangemang för personer med olika funktionsnedsättningar.

”När man har funktionsnedsättningar blir man automatiskt placerad i fack och får berättat för sig vilka jobb och arbetsuppgifter som är lämpade för en”

Sedan starten har Våga Satsa Vinn genomfört flera lyckade samarbeten med kommun och offentlig sektor, och föreningar som Svenska Ishockeyförbundet och Elfsborgs IF, för att skapa möjligheter för fler att gå på matcher när deras favoritlag spelar.

– 2013 sjösatte vi ett tillgänglighetsprojekt tillsammans med Elfsborg, och vi har bland annat arbetat med syntolkning av matcherna, handikappanpassning och med att underlätta för folk med sociala fobier att kunna gå på matcherna. 

Om idrotten har stora möjligheter att agera fristad för folk med funktionsnedsättningar, är det ofta tvärtom när det kommer till arbetsliv, rekrytering och andra sammanhang där social förmåga värderas högt.

Tommy har genom sitt driv och tålamod byggt upp ett stort nätverk i näringslivet, men menar att många som delar hans diagnoser är långt ifrån lika lyckligt lottade.

– När man har funktionsnedsättningar blir man automatiskt placerad i fack och får berättat för sig vilka jobb och arbetsuppgifter som är lämpade för en. Man blir uträknad. Många rekryterare och arbetsgivare vet inte hur de ska förhålla sig till diagnoserna, berättar Tommy.

För att skapa en annan bild av hur människor med funktionsnedsättningar vill bli bemötta har Tommy och Våga Satsa Vinn under hösten arbetat med informationsfilmen Våga se mig, som ska fungera som en ögonöppnare för den här typen av frågor. Att de som, på grund av sina svårigheter, hamnat i utanförskap har så mycket mer att ge.

– Filmen berättar de här människornas historia för att minska klyftorna och bidra till mer mångfald och inkluderande i hela samhället. En person är så mycket mer än sin diagnos. Att arbeta och nätverka handlar om att tala varandras språk, och det är väldigt många som inte talar ”vårt” språk, säger Tommy.

Per-Gösta Persson, filmare i egna företaget PP Film och Foto, har producerat informationsfilmen som är tänkt att sändas ut till näringsliv, arbetsförmedlare och kommuner. För honom var det självklart att ställa upp i filmprojektet.

– Jag har bland annat arbetat som personlig assistent och vet hur exkluderande samhället kan vara mot den som har fysiska eller psykiska funktionshinder. Om en rekryterare sitter och väljer mellan två kandidater är det inte så svårt att gissa vem som blir utvald om den ena lider av en funktionsnedsättning.

Per-Gösta har höga förväntningar på filmen.

– Jag hoppas verkligen att det blir en väckarklocka för många som annars brukar generalisera kring personer med denna typ av svårigheter. Adhd och Aspergers syndrom är exempel på funktionsnedsättningar där det ligger värderingar i sättet de behandlas på.

Uppslutningen bakom filmen har varit bred. Förutom Elfsborgs IF stöttas projektet av Borås Kommun och flera företag i det lokala näringslivet. I skrivande stund är man inne i slutfasen av klippningen, och lanseringen är inte mer än någon vecka bort. För Tommy Mäkelä blir filmen ännu en del i det ihärdiga arbetet med att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar.

– Man hjälper så många fler om man tar av sina individualistiska glasögon och i stället tänker mer socialt och inkluderande. Alla ska ha möjlighet att göra något de brinner för.

Så här säger Jan Ryrlén, team manager i IF Elfsborg, om samarbetet med Våga Satsa Vinn:

”Vårt samarbete med Våga Satsa Vinn har gett oss en bättre insikt om olika människors situation och behov, vi har b.la tillsammans ökat tillgängligheten på Borås Arena för personer med funktionshinder som syn- och hörselskadade som kan sitta var de vill men ändå få hjälp.

Vi har ett verksamhetsområde i IF Elfsborg som heter Vi Tillsammans och där arbetar vi b.la med socialt ansvar. Inom detta samarbetar vi med Våga Satsa Vinn på olika sätt där vi hjälper varandra. Exempelvis har vi nu varit med och spelat in deras film ”Våga se mig” där vi påtalar det viktiga i att se personen och dennes kunskap i stället för att se problem och hinder. Vi tror att denna filmen sprider ett budskap både till organisationer och företag där man lär sig att alla kan något men också till de som har ett funktionshinder att verkligen visa att man kan en massa.”