Nu lanseras Nova 111, Sveriges första evidensbaserade talanglista
15 Jan 2021 kl: 00:00

Nu lanseras Nova 111, Sveriges första evidensbaserade talanglista

Syftet är att skapa en representativ lista över Sveriges mest lovande yrkespersoner. För att lyckas med det har Nova tagit fram en helt ny metod:

– Vi har nu vidareutvecklat och omarbetat vår utvärderingsmetodik från grunden och utnyttjar en evidensbaserad metod och digitala verktyg att ta fram en lista värd namnet, säger Niklas Aubell, chef för Nova Talent i Norden.

Sveriges första evidensbaserade talanglista

Till skillnad från många andra talanglistor är Nova 111s process evidensbaserad. Vem som helst kan nominera en person som möter kriterierna, för att öka transparens och tillgänglighet. Metoden har designats för att eliminera godtycklighet. Samtliga deltagare går därför igenom en av Nova utvecklad urvalsprocess där prestationer, CV, videointervju, problemlösnings- och personlighetstest sammanvägs för att skapa en opartisk uppfattning om kandidaten. Modellen är utformad för att identifiera även ”dolda” talanger, vars prestationer ännu inte nått publik kännedom.

Det sista steget avgörs av en noga sammansatt jury, bestående av seniora branschexperter och HR-chefer med kompetens att identifiera och utvärdera talanger.

Nova samarbetar i projektet med ledande rekryteringsföretag och headhunters, såsom Alumni och Bohmans Nätverk, för att säkerställa ett starkt avtryck på talangmarknaden. Deras samarbetspartners kommer också att vara involverade i urvalsprocessen och vara en del av juryn.

– Jämfört med andra listor skiljer vi oss åt på ett antal punkter, fortsätter Niklas Aubell:

1) Vårt nominerings- och ansökningsförfarande. Vem som helst, en chef, en kollega eller en stolt förälder får nominera personer till listan. Du kan till och med nominera dig själv! Vi vill med det öppna för ett så inkluderande förfarande som möjligt, som också ska bidra till en mångfald bland de sökande.

2) Vår urvalsprocess. Vi använder oss av en evidensbaserad urvalsmetod som väger samman resultatet från flera källor; cv-granskning, videointervjuer, problemlösnings- och personlighetstest. Vår modell främjar även att “dolda” talanger identifieras, de personer vars prestationer ännu inte nått kännedom hos den breda massan.

3) Transparens. Vi är helt transparenta med hur vi genomför vårt urval och alla som vill vara med på listan måste ta sig igenom samma process

Nova – en historisk nytänkare kring talang

Nova grundades 1997 för att utmana den vedertagna normen för vad som sågs som en “topptalang”. En årlig talanglista med namnet Nova 100 lanserades. Personerna på listan var då studenter med hög potential att bli framtida ledare i sin generation. “Novorna” som de kom att kallas stack ut med sitt höga driv, personliga mognad och framförallt vilja att göra skillnad.

Nova 111

I Nova 111 använder Nova all den kunskap som utvecklats över 20 år från att identifiera, utvärdera och utveckla talanger. Ambitionen är att lyfta fram etthundraelva (111) av marknadens främsta talanger inom elva branschsegment. För att platsa på listan ska man ha mellan 0-10 års arbetslivserfarenhet och vara under 35 år gammal. Vem som helst kan ansöka eller nominera en kollega, vän, medarbetare eller familjemedlem som de tycker förtjänar en plats på listan.

De elva branscherna är:

 1. Telecom & Media
 2. Tech
 3. Healthcare & Life Sciences
 4. Politics & Public Sector
 5. Management Consulting
 6. Entrepreneurship
 7. Legal Services
 8. Finance, Real Estate & Investment
 9. Engineering & Energy
 10. Social Impact
 11. Retail, Sales & Marketing

Om Nova Talent

Nova Talent är det globala talangnätverket som både kopplar ihop högpresterande individer med varandra och med intressanta arbetsmöjligheter vilket sker genom den egenutvecklade plattformen Nova Connect. I övrigt arrangerar företaget en stor variation av evenemang, webinarier och podcasts. Bolagets viktigaste tillgång är medlemmarna, vilka alla gått igenom en noggrann urvalsprocess för att bli en del av nätverket. Se www.novatalent.com för ytterligare information.