Här finns jobben om 5 år
21 Nov 2014 kl: 00:00

Här finns jobben om 5 år

Vill du ha stora chanser att landa jobbet direkt efter slutförd utbildning? Då kan utbildningar som förbereder dig för yrken som audionom, datavetare, matematiker och arbetsterapeut vara ett hett alternativ. Det visar nya Saco-siffror som kartlagt kompetensbehovet inom olika branscher år 2019.

Snäppet svårare – men fortfarande helt görbart – är att knipa ett jobb som civilingenjör, jurist, läkare eller arkitekt. Allra mest konkurrens möter du som funderar på att utbilda dig till biolog, beteendevetare, kommunikatör eller veterinär.

Liten konkurrens om jobben:

Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare – mot förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6
Lärare – yrkeslärare i gymnasieskolan
Matematiker och statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare

Arbetsmarknad i balans:

Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitekt
Bibliotekarie
Brandingenjör
Civilekonom / ekonom
Civilingenjör
Dietist
Fysiker
Fysioterapeut / sjukgymnast
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Lots
Läkare
Lärare – ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan
Lärare och forskare vid universitet / högskola
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Optiker
Personalvetare
Psykolog
Sjukhusfysiker
Socionom
Specialistofficer
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare

Stor konkurrens om jobben:

Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken
Samhällsvetare
Veterinär

Källa: Saco.