Grontmij är uppstickaren med unik spetskompetens
2 Okt 2014 kl: 00:00

Grontmij är uppstickaren med unik spetskompetens

Melissa Groth började på Grontmij som projektledare i början av 2013. Hon trivs med den höga ambitionen som finns på Grontmij och möjligheten att få vara med på Grontmijs resa mot en hållbar framtid med samarbete i fokus.

Du har jobbat i byggbranschen sedan 2005 och har erfarenheter från både större och mindre företag. Vad är det som får Grontmij att sticka ut?
– Att vi har en väldigt tydlig vision som är väl förankrad inom organisationen och där medarbetarna tillsammans jobbar för att nå målen. Även vår individuella utveckling är kopplad till företagets vision och värderingar. Det skapar en samhörighet, men jag tror också att det bidrar till att medarbetarna trivs bättre och känner ett större eget ansvar, eftersom man tydligt ser sin del i helheten.

Hur ser ditt dagliga arbete ut?
– Jag driver uppdrag åt kunder i olika skeden där jag följer kunden genom projektet från början till slut. Det gemensamma målet för alla projekt är att skapa mervärde för kunden genom att planera och fokusera på mål samt resultat. Kunder kan ha svårt att identifiera sina behov och där kan jag använda mitt engagemang och mina erfarenheter från tidigare projekt. Jag arbetar med kunder som alla har olika behov, därför varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket; allt från projekteringsledning och kvalitetsutveckling till projektledning av byggprojekt och verksamhetsutveckling.

Vilka planer finns för den närmaste tiden?
– Jag arbetar med fysiskt skydd, en av Grontmijs stora satsningar. Vi har 30 års erfarenhet av att projektera, utforma och utveckla olika typer av skyddade anläggningar åt försvaret. Nu är målet att bredda kundbasen till den civila sidan, till exempel telekomföretag. Förenklat kan man säga att fysiskt skydd handlar om att uppnå en viss grad av säkerhet som svarar upp mot de hot man bedömer att till exempel en byggnad eller en anläggning kan utsättas för. Grontmij har kompetenser i fysiskt skydd inom alla teknikområden, vilket gör oss unika i branschen.

Vad är det som gör er till ett teknikkonsultföretag att räkna med?
– Vårt samarbetsinriktade arbetssätt är en gemensam kraft för att möta kundens behov. Vi samarbetar mellan olika teknikområden för att skapa synergier. Det har också sin grund i vår prestigelösa kultur.Vi har kontor från Malmö till Boden och vi har effektiviserat våra arbetssätt så att samarbetet mellankontoren ska fungera ännu bättre. Detta gör också att vi kan säkra leveranserna till våra kunder.