Engagerade människor presterar 6 gånger mer!
2 Mar 2021 kl: 00:00

Engagerade människor presterar 6 gånger mer!

– De flesta företag har ingen bra överblick av den kompetens som finns inom organisationen, säger Alicia Medina, organisationskonsult och  PhD inom management samt forskare inom självorganisering. I alla företag vi har undersökt och som vi har jobbat med finns det många dolda talanger, det vill säga människor vars kompetenser inte nyttjas. Det är ett slöseri och en situation där alla förlorar.

Forskning visar att de som har möjlighet att använda sin kompetens är engagerade. Och att engagerade personer presterar 6 gånger mer. Alicia Medinas och Rolf Medinas digitala tjänst bygger på principen ”rätt person på rätt arbetsuppgift, oavsett roll” och är den första i sitt slag. Den är utformad för att stödja agila arbetssätt, självorganisering samt organisationer som vill ta sig in i framtiden.

– Just nu är intresset stort för den typen av lösningar, konstaterar Alicia Medina.

Under många år forskade Alicia Medina och Rolf Medina vid sidan av sina konsultroller inom kompetens. Om hur dolda kompetenser kan göras synliga samt hur kan man göra människor uppmärksamma på sina kompetenser och utvecklingsintressen. Men också hur organisationen kan bemanna olika arbetsuppgifter på ett flexibelt sätt och med fokus på ”rätt person på rätt plats”. Ytterligare ett område var hur kompetensresor kan mätas och synliggöras.

Men de ville göra resultaten användbara och tillgängliga för alla företag och organisationer. Sättet blev att förena deras respektive bakgrund som dataingenjörer och digitaliseringsexperter med nuvarande specialisering inom organisation och management. På så sätt utvecklade de tjänsten.

– Många företag säger exempelvis att de inte kan hitta rätt kompetens, påpekar Alicia Medina. Samtidigt finns det många som har kompetens men står utanför arbetslivet.

Fokusera på lämplighet och potential

Inom alla organisationer finns det många som vill göra andra arbetsuppgifter men inte får chansen.

– Det gäller att fokusera på lämplighet och potential istället för på de områden där personen saknar kompetens eller erfarenhet, tycker Alicia Medina. Blir du anställd som exempelvis projektledare får du nästan en stämpel att där är ”Alicia, projektledare”. Men i mitt tidigare jobb har jag kanske jobbat som processutvecklare, fortsätter hon och lägger till: Fast det är ingen som vet det, för det är inget jag gör idag och ingen som har sett det. När företaget söker en processutvecklare går de oftast externt istället för internt inom organisationen, trots att där kanske redan finns någon som har det som krävs. Med lösningen synliggörs dolda talanger genom att göra kompetens transparent.

När människor får använda den kunskap och kompetens som de brinner för, då blir de engagerade.

– Det handlar inte längre om att ha en chef som bara tilldelar arbetsuppgifter som andra utför, förklarar Alicia Medina. Här finns en dynamik där de anställda delvis också kan välja vilka arbetsuppgifter de känner att de vill göra och på vilket sätt.

Lösningen möjliggör även samarbete mellan olika team genom att söka efter människor över organisationsgränser som har en specifik kunskap. Verktyget ger stöd för att beskriva vilken kunskap, förmågor och färdigheter som behövs för arbetsuppgiften. Det är inte bara baserat på uppgiften i sig, utan tar också hänsyn till kontext och organisationskultur.

Vad är det mest spännande med jobbet?

– Att veta att vi skapar något som gör skillnad, något som bidrar till världen!

 


Av: Marie Hagberg