Beröm och din självkänsla
19 Mar 2021 kl: 00:00

Beröm och din självkänsla

På något plan vill du avfärda berömmet, vilket är väldigt vanligt. Men det är ganska ohyfsat att avfärda någons beröm. Det är som att säga ”Din smak är verkligen dålig, den här klänningen är ju ful”. Det är som att du idiotförklarar den som säger något trevligt till dig.

När Nina Jansdotter föreläser om det här, kan en del pliktskyldigt känna att de ska tacka när de får beröm. Men det är en konst att kunna tacka utan att ursäkta eller förklara sig. Träna dig på att tacka! uppmanar hon.

Enklare att ta emot konkret beröm

Det är enklare att ta emot beröm när det är konkret. ”Du är så inspirerande”, säger en del till mig, ”Tack, vad roligt att du tycker det” svarar jag då, berättar Nina Jansdotter. Men för att jag enklare ska kunna ta till mig berömmet, är det bra om det är mer konkret. Då kan du fråga så här: ”Var det något speciellt jag skrev som du tyckte var inspirerande?” instruerar hon.

Får du något mer handfast kan det vara enklare att ta till sig och du har mer nytta av det. Så utveckla berömmet till något mer handfast, så är det enklare för dig att både ge och ta emot beröm.

Beröm har med självkänslan att göra

Om du har hög självkänsla och känner dig värdefull, är det oftast lättare att se andras värde.
Du kan bjuda på det genom att lyfta dem. Du känner dig inte sänkt för att du lyfter fram andra eller att andra är bättre än du på vissa saker. Det är helt ok eftersom du redan är ok. Då är det lätt för dig att tala om för andra att de är bra på olika saker, att de har bra egenskaper och gör saker som du tycker är bra. Att de är duktiga och du också. De är bättre på någon sak och du är bättre på något annat.

Det är också ett sätt att bli bättre på att se dina medmänniskor och uppmärksamma dem. Det sprider positiva ringar på vattnet.
Men det blir stopp i systemet om du är bra på att berömma andra men inte själv ta till dig beröm. Det är som ett flöde – du ger och tar emot. Hur har du det i din omgivning? Ser ni varandra på jobbet? Privat? Stannar ni upp ibland och ger varandra en klapp på axeln? Visst gör det stor skillnad när du/ni gör det? Om du inte har så många i din omgivning som är duktiga på att berömma, får du berömma dig själv!

Att få beröm är förmodligen inte det viktigaste. Men tacka om andra säger fina saker till dig. Be dem att utveckla hur de tänkte, om du vågar. Då kan du ta till dig berömmet ännu bättre.

Beröm-övning

Ibland har Nina Jansdotter en beröm-övning på sina kurser. Då uppmanar hon publiken (som oftast är nya för varandra), att säga något positivt till sin granne. Det kan handla om kläder, hår, utstrålning… De har tre olika svarsalternativ att välja mellan: Säga ”Tack” och samtidigt le, säga ”Tack vad glad jag blir!” alternativt ”Skulle du vilja utveckla det där lite till?”

När hon säger alternativ nummer tre brukar publiken skratta högt, eftersom det låter lite tokigt. Men ju högre självkänsla du har, desto mer naturligt känns det, när någon säger något positivt till dig.

Så nästa gång någon berömmer dig, öva dig på att tacka. Du behöver inte ens hålla med om vad hon säger. Låt henne tycka vad hon vill, oavsett om du håller med om det eller ej. Men hon ser något hos dig som hon tycker är värt att berömma och ge dig positiv feedback för. Låt henne göra det. Kanske ser du det själv, när du är redo.

Vi speglar oss i varandra. När vi ser något vi tycker om hos någon annan, är det en del av oss själva vi ser. När någon annan ser något positivt hos sig själv, i något du är och gör, är det som en bro mellan er. Ett positivt möte. Tacka och äg känslan av att du har blivit sedd. Var själv någon som ser och bekräftar din omgivning, så startar vi en positiv spiral.


Av: Marie Hagberg