10 Jun 2014 kl: 00:00

ASSA ABLOY öppnar dörrarna för nya idéer

Stefan Widing började som projektledare på lås- och säkerhetskoncernen ASSA ABLOY 2006. Han arbetade med utveckling av företagets elektroniska lösningar i olika roller fram till 2013, när han blev General Manager för enheten Shared Technologies. Med sammanlagt drygt 120 medarbetare på kontoren i Stockholm, Krakow och utanför Barcelona arbetar enheten för att sprida samma elektroniska lösningar i hela koncernen.

Vilken är den största utmaningen för din organisation?
– Vi står alltid inför stora utmaningar eftersom den ­tekniska utvecklingen går snabbt, samtidigt som vi verkar i en kon­servativ bransch. Ingen vill av förståeliga skäl experimentera med sitt dörrlås. Det gäller för oss att kunna övertyga kunderna om att elektroniska lås är minst lika säkra som traditionella varianter.

Vad får dig att trivas på ASSA ABLOY?

– Det är stimulerande att arbeta med spännande teknologi i en internationell miljö. ASSA ABLOY finns i över 50 länder. Koncernen växer dessutom stadigt och har hög lönsamhet, vilket gör det extra roligt att jobba här.

Vilka utmaningar möter du som ledare?
– Det är en utmaning att balansera flera roller i en. I dagens slimmade organisationer kan man få vara chef, administratör, HR-chef och Controller samtidigt. Med tiden har jag lärt mig att prioritera och delegera uppgifter.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

– Jag försöker vara prestigelös och tydlig med våra mål och ge medarbetarna stöd och feedback. Transparens är viktigt. Om en organisationsförändring är på gång är det bättre att informera om det tidigt och presentera en plan för fortsättningen, än att inte låtsas om det förrän förändringen är definitiv. Medarbetarna känner av när något inte stämmer.

Hur tar ni vara på medarbetarnas idéer?
– Vi har nyligen infört något som heter Innovation Day, där medarbetarna under 24 timmar får utveckla en idé och presentera den för kollegor och ledning som sedan utvärderar resultatet. Medarbetare med lovande idéer får fortsätta att jobba med dem. Flera av idéerna har utvecklats till projekt.