Akademiska Hus bidrar till ett klokare Sverige
9 Dec 2014 kl: 00:00

Akademiska Hus bidrar till ett klokare Sverige

Akademiska Hus är sedan länge känt inom fastighetsbranschen. Företaget arbetar med att bygga och förvalta sociala och ekonomiskt hållbara byggnader. Under de senaste tre åren har fler än 100 nya medarbetare börjat, en takt som fortsätter de kommande åren. Med en ökad personalomsättning på grund av stora pensionsavgångar växte behovet av att hitta en modell för att rekrytera personal på lång sikt, något som gjorde att arbetet med Employer Branding startade.

Kommunicera med medarbetarna
Kristina Korsgren arbetar som HR-direktör på Akademiska Hus och menar att en av utmaningarna ligger i att göra företaget mer känt även utanför fastighetsbranschen. Därför genomförs nu olika satsningar i samarbete med andra, bland annat engagemang i Tekniksprånget, ett program där ungdomar som gått ut gymnasiet får chansen att under fyra månader praktisera på företaget. Ett annat exempel är traineeprogrammet ”Framtidens samhällsbyggare” som riktar sig till högskolestudenter och genomförs i samarbete med företag och förvaltningar i Göteborg.
– Dessutom arbetar vi mycket med våra egna studentprogram samt erbjuder både möjlighet till exjobb och sommarjobb.

”Det är viktigt att medarbetarna känner att de bidrar”

Ytterligare en utmaning är att hela tiden säkra att den bild av företaget som kommuniceras externt också överensstämmer med hur det verkligen är internt – att det som erbjuds verkligen håller och stämmer överens med företagets kultur och värderingar.
– Det är viktigt att hela tiden checka av om vi är på väg dit vi ska eller om något behöver rättas till. Vi vill kommunicera med både nuvarande och framtida medarbetare. Efter några års ­aktivt arbete med Employer Branding finns numera ett brinnande engagemang i ledningen samt en strategi.

Satsar internt
Nyckeln till en organisation där medarbetarna trivs tror Kristina är motivation, att känna att alla kan bidra och att alla delar samma bild. På Akademiska Hus arbetar HR-enheten i nära samarbete med kommunikationsenheten eftersom mycket handlar om kommunikation och att kommunicera på rätt sätt.
– Just nu planerar vi en årlig enkät som ska skickas ut till alla nyanställda i syfte att stämma av att vi verkligen erbjuder det vi säger. Vi frågar hur de hittade jobbet, varför de sökte, vilka förväntningar de hade, om dessa uppfyllts och vad de tyckte om sin introduktion. Vi ser att många som söker sig till oss har blivit rekommenderade av befintliga anställda att söka, vilket är väldigt roligt. Det är jätteviktigt att göra de här mätningarna eftersom det är en indikator som visar om vi jobbar på rätt sätt.

Stolthet och vi-känsla
Att arbeta nära kunderna med framtidens kunskapsmiljöer gör medarbetarna på Akademiska Hus stolta, en stolthet som skapat en stark vi-känsla i företaget.
– Det är viktigt att ha kul på jobbet, men också att vi som medarbetare känner att vi bidrar. Att kunna bidra till Kunskapssverige, det är något vi är oerhört stolta över.