Culturetest

En mycket stor del till framgång på arbetsplatsen men också till missnöje och avstannade karriärer är för att den kulturella matchen mellan dig och bolaget du jobbar för. För att skapa insikt i vilka typ av bolag du ska söka till rekommenderar vi på Shortcut dig starkt att göra vårt kulturtest.

Det kommer vara mycket väl investerad tid!