Varannan anställd väljer arbetsplats utifrån flexibla arbetsvillkor
Din karriär 3 Feb 2023 kl: 12:32

Varannan anställd väljer arbetsplats utifrån flexibla arbetsvillkor

Nya siffror visar att nästan hälften (47 procent) att flexibla arbetstider är viktigt när de väljer arbetsgivare. De enda egenskaperna anses viktigare är arbetsplatsens jobbsäkerhet och ekonomiska stabilitet (51 procent), samt att arbetsuppgifterna känns meningsfulla (49 procent). Detta enligt en ny undersökning från SD Worx, en ledande europeisk leverantör av HR-tjänster.

För att svara på de ökade kraven på flexibilitet från arbetstagarna kan företag se över hur de använder tillgänglig data, och också säkerställa att de använder ett modernt HR-system.
– Vi ser att allt fler företag tar ett medvetet beslut kring dataanvändning på ett mer konsekvent och smartare sätt. Genom att ta ett helhetsgrepp som fokuserar både på kvantitativa data, till exempel tillgängliga resurser, och kvalitativa data om medarbetarnas färdigheter och kompetens, kan företagen öka sina möjligheter att få till den perfekta matchningen mellan kompetens, uppdrag och tillgänglig tid. De anställda kan också använda informationen för att göra bättre, mer medvetna val och optimera sin tidsplanering, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Svenskarna håller koll på sina arbetstider

Med rätt data kan företagen också underlätta för sina anställda och göra de enkelt att jobba smartare. Redan idag uppger 69 procent av alla anställda att de medvetet håller koll på sin arbetstid, och 55 procent uppger att de använder ett tidsregistreringssystem. Sverige ligger bland topp fem när det kommer till att användning av ett system för att bevaka sin tid, 53% har angett att de gör de.

Det är dock inte bara kvantitativa uppgifter som är viktiga för en effektiv personal- och arbetsplanering. Kvalitativa data, exempelvis en översikt över de anställdas färdigheter, talanger och expertis, bidrar också till att all kompetens kan användas vid rätt tidpunkt. Men inte ens ett av fyra svenska företag har tillgång till den här typen av data, enligt undersökningen, vilket faktiskt gör svenska arbetsgivare bland de sämsta i Europa på detta.

Medarbetarna är delaktiga i HR-arbetet

Vidare är det också slående att ett av tre europeiska företag investerar i programvara som gör det möjligt för både anställda och chefer att lägga in och hantera sina egna uppgifter. På så sätt kan alla anställda vara delaktiga i en datadriven personalplanering. Med hjälp av dessa så kallade ESS-verktyg (Employee Self Service) blir det inte bara personalavdelningens uppgift att mata in data, utan snarare ett delat ansvar för hela organisationen.

För närvarande är dessa tillämpningar främst väletablerade i Norden (30 procent) och Irland (29 procent), med en betydligt lägre nivå i Frankrike (14 procent), Italien (14 procent) och Österrike (15 procent).

– Smart teknik leder till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet. Företag gör klokt i att undersöka vilka verktyg de anställda kan använda för att hantera sina egna uppgifter och sin egen planering. Dessutom behandlar många ESS-program sina uppgifter i realtid, vilket innebär att de ger en korrekt överblick över situationen vid varje given tidpunkt. Självbetjäningsaspekten gör också att uppgifterna förs in i systemet snabbare. Och det är avgörande när det gäller personalstyrka och arbetsplanering, avslutar Patrik Vesterberg.