Vanliga ledarmissar i projektarbetet
Din karriär 5 Jan 2023 kl: 17:09

Vanliga ledarmissar i projektarbetet

Kliar det i fingrarna på dig att göra dina kurskamraters jobb i projekt trots att du är utsedd att projektleda? Eller känner du dig ofta missförstådd som chef? Då är det dags att du börjar fila på ledaregenskaperna. Shortcut lyfter fram sex vanliga fallgropar och ger sina bästa tips för att undvika dem:

Förutfattade meningar
Alla har vi förutfattade meningar. Vi tror att vi vet hur någon tycker och tänker baserat på till exempel dennes ålder eller bakgrund, vilket lätt leder till missförstånd och frustration. Du undviker den här fallgropen genom att ha en öppen kommunikation och ställa frågor. Försök ta reda på hur andra ser på saken. Hur tycker och tänker människor som inte är som du? Självklart finns det olika värderingar i gruppen – men vilka är de? Genom att ta reda på det blir det lättare för dig att leda andra. Och känner du ofta att dina gruppmedlemmar inte förstår dig? Se till att förstå innan du försöker göra dig förstådd. Då har du större chans att lyckas nå fram.

Problemfokusering
Bakom varje problem finns en frustrerad dröm. Genom att hitta den drömmen istället för att fokusera på problemet kan du skapa positiv energi som hjälper till i problemlösningen. Fokusera på det positiva och ställ positivt laddade frågor! Vad vill du uppnå? – Hitta det dina gruppmedlemmar är bra på och lyft det. Du kan till exempel fråga ”Vad har ni gjort som ni är mest nöjda med under den här veckan?” istället för ”Har ni gjort klart allt ni skulle?”.

Att göra allt själv
Ser man till vilken egenskap som varit mest framträdande hos de chefer som rekryterats på senare tid är det prestation. De är högpresterande som får sina kickar av att leverera resultat. Därför är det inte konstigt att det kryper i kroppen på många unga chefer när de upplever att medarbetarna inte gör det de förväntar sig av dem. Och att många känner att de vill rycka in och göra jobbet själva för att få det gjort. Gör inte det! Ledarens uppgift är att få projektet i hamn. Men vägen till resultatet ska aldrig gå raka vägen från dig som ledare utan alltid via dina gruppmedlemmar. Din arbetsuppgift är att skapa förutsättningar för dina gruppmedlemmar att leverera resultat. Det kommer ge mer än om du sitter som en flaskhals och gör allt själv.

Brist på arbetstillfredsställelse
Något av det viktigaste för att undvika att förlora dina gruppmedlemmar är att lyckas skapa arbetstillfredsställelse hos dem. Vilket man känner genom tre olika faktorer: genom att bli bekräftad, genom att delta i utvecklingen och känna att projektet inte står still, och genom att känna delaktighet. Ställ frågor, involvera dina kurskamrater – och beröm dem.

Missa förankringen uppåt
Som ledare är du den som ska ha koll på att målen uppnås. Därför är det viktigt att du inte bara har en bra kommunikation nedåt utan även uppåt. För att vara säker på att ni utför projektet som din föreläsare vill så sätt dig ner med denne innan ni börjar arbeta och ta reda på vad ni förväntas prestera. Får du inga klara svar så be denne konkretisera.

Konflikträdsla
En vanlig fallgrop är att vara rädd för och undvika konflikter. Det är viktigt att våga ha en annan uppfattning och prata om det. Grunden till att lyckas med detta utan att det blir uppslitande är tillit och förtroende. Litar ni på varandra i projektgruppen kan ni ha olika åsikter utan att världen går under. Jobba alltså så att förtroendekapitalet ökar i dina relationer. Detta lyckas du med genom att dela med dig av dig själv, erkänna dina egna brister och tillkortakommanden och hålla det du lovar – gör alltid det du säger att du ska.