Unga som jobbar hemma får lägre lön
Din karriär 27 Feb 2023 kl: 15:27

Unga som jobbar hemma får lägre lön

Är du i början av karriären lönar det sig att jobba på kontoret. Det visar färsk lönestatistik från Naturvetarna, som jämfört medlemmarnas löneutveckling med antal år på arbetsmarknaden och om man jobbar från kontoret eller hemmet.

Störst skillnad i löneutveckling hittar man hos de som är relativt nya på arbetsmarknaden. För personer som arbetat i maximalt tio år är gapet hela 2,3 procent mellan de som arbetar hemma och de som är på kontoret. Vinnarna är de som sitter på kontoret. Det visar ny lönestatistik från fackförbundet Naturvetarna

–Resultaten indikerar att det är extra viktigt att etablera sig på arbetsplatsen och skapa relationer i början av sitt yrkesverksamma liv, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Snittökningen för de som jobbar mer hemifrån efter pandemin ligger lägre (3,0 procent) än de som är tar sig in till kontoret (3,8 procent).

Det är framförallt kvinnor som uppger att de vill jobba hemifrån i högre utsträckning. För kvinnorna skiljer löneökningen med en procent, till förmån för de som är på kontoret. För män är löneutvecklingen procentuellt sett ganska lik, oavsett var de jobbar.

Flertalet studier, bland annat från Naturvetarna, visar att kvinnor vill jobba hemifrån och i högre grad känner sig stressade av att återgå till arbetsplatsen efter pandemin. Det kan förklaras genom att kvinnor tenderar att ta ett större ansvar i hemmet. En tidigare studie om hemarbete från Naturvetarna visar att 1 av 3 kvinnor upplever en ojämn fördelning av hushållssysslor där de tar det största ansvaret, bland män är denna andel enbart 8 procent.

–Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortsatt ett problem och arbetsgivare som tillåter distansarbete behöver systematisera uppföljning och utvärdering av medarbetare mer ingående, säger Madeleine Warghusen.