Trafikverket tar krafttag för giftfritt byggande
25 Maj 2015 kl: 00:00

Trafikverket tar krafttag för giftfritt byggande

Oavsett om du behöver transportera dig till och från jobbet varje dag eller vill kunna köpa färska matvaror i butik är du beroende av ett transportsystem som fungerar. Inte bara i dag, utan även i framtiden. Trafikverkets hållbarhetsarbete har flera fokusområden, ett av dem är att se till så att den statliga infrastrukturen byggs och underhålls utan miljö- och hälsofarliga kemikalier och material.

Kartlägger dagsläget i pilotprojekt
Trafikverket använder stora volymer material och kemikalier vid nybyggnation och underhåll av vägar och järnvägar. Samordnaren Malin Kotake berättar om ett antal pilotprojekt som just nu genomförs, där Trafikverket undersöker hur man kan bygga så giftfritt som möjligt och var utvecklingsbehoven finns.

– När Trafikverket 2012 började ställa krav på innehåll av farliga ämnen i material och varor ville vi skapa incitament och drivkrafter för framtidens giftfria anläggningsprodukter. Vi lägger i dagsläget flera hundra miljoner kronor varje år på att sanera förorenad mark. Genom att göra kloka val vid inköp kan vi minska både framtida kostnader och miljöpåverkan.

”Vi tar ansvar för framtidens hållbara infrastruktur”

Sprider ringar på vattnet
Utifrån de två hittills genomförda pilotprojekten konstaterar Trafikverket att det för flera produktgrupper är fullt möjligt att bygga med giftfria alternativ. Dessutom har man nu fått kunskap om vilka produktgrupper som kräver ytterligare produktutveckling innan en helt giftfri anläggning kan bli verklighet.

– Ett delmål på vägen mot ett giftfritt byggande är att skaffa kunskap och information om vilka farliga ämnen vi bygger in i våra anläggningar. Har vi inte kunskap kan vi inte heller göra riskbedömningar och vidta skyddsåtgärder. Målet är att ha kontroll över vilka kemikalier vi använder oss av. Som den enskilt största aktören på anläggningssidan vill vi föra upp giftfritt byggande på agendan. Det vi gör kan ge ringar på vattnet, och tillsammans med andra aktörer kan vi ta ansvar för att framtidens infrastrukturanläggningar är långsiktigt hållbara. Det innebär ett tryggt och säkert transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.