Personlighetstest

Detta personlighetstest är gediget och kommer ge dig insikt kring olika personlighetsdrag. Du kommer få en utförlig beskrivning kring flera olika karaktärsdrag och vad detta betyder för dig på arbetsplatsen.

En god insikt i hur man är på arbetsplatsen är ett första steg att förstå situationer bättre och lyckas navigera rätt med kollegor och chefer!

Gör testet nu!