Tagg: modernt ledarskap

Spara artikel
Bakom ett hållbart entreprenörskap
2019-09-06

Bakom ett hållbart entreprenörskap

Att vara entreprenör i dagens medvetna värld, som ofta anser att hållbarhet är den största dygden, kräver att man både är klarsynt kring nuet och parallellt kan se framåt. Vi pratade med Henrik Nilsson, grundare till Inrego, om hur dom tillfredsställer samtidens behov, utan att…

Spara artikel
Vad är Almedalsveckan och varför ska man åka dit?
2019-07-02

Vad är Almedalsveckan och varför ska man åka dit?

Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, är världens största demokratiska mötesplats, en gemensam arena och unik möjlighet att mötas och diskutera viktiga samhällsfrågor.

Spara artikel
”Utvecklingen inom vården kräver mod och modernt ledarskap”
2017-10-09

”Utvecklingen inom vården kräver mod och modernt ledarskap”

Inom loppet av tolv månader rekryterades och tillsattes 700 chefer på Karolinska universitetssjukhuset, med både internt och externt sökande. Anna-…

Spara artikel
”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”
2017-10-09

”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”

Ann-Sofie Atterbrand är chef för enheten som jobbar med nationell investeringsplanering och håller ihop hela Trafikverkets utvecklingsanslag. Enheten, som har en bred…

Spara artikel
”Medarbetarna ska känna att deras expertis kommer till nytta”
2017-10-09

”Medarbetarna ska känna att deras expertis kommer till nytta”

Spara artikel
”Teamen väljer vad de ska testa och kunden avgör om det är bra”
2017-10-09

”Teamen väljer vad de ska testa och kunden avgör om det är bra”

Spara artikel
”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”
2017-10-09

”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”