”Jag drivs av samhällsnyttan – det jag gör är viktigt”

”Jag drivs av samhällsnyttan – det jag gör är viktigt”
08 november 2018

Inom Trafikverket finns över 150 olika yrken vilket bidrar till stora utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Samhällsnyttan, trafiksäkerheten och hållbarhetstänket är ständigt i fokus på myndigheten där man nu behöver anställa en rad nya medarbetare.

Linda Abrahamsson och Elisabet Spross drivs båda av utveckling, att lära sig nytt och att anta nya utmaningar i en organisation som gör nytta för samhället.

– Många personer vi möter har inte koll på hur brett Trafikverkets uppdrag är. Vi ansvarar för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar men också för den långsiktiga planeringen av alla trafikslag, även sjöfart och luftfart. Vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt och jag tycker att vi är bra på att integrera de aspekterna i våra uppdrag, säger Elisabet.

– Här finns mycket kunskap och duktiga medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och professionella inriktningar. Alla är väldigt hjälpsamma och vill verkligen dela med sig av sin kunskap, säger Linda.

Linda började på Trafikverket sommaren 2015 som projektingenjör. Nu är hon en av fyra projektledare som ansvarar för delprojekt Södertälje-Trosa i Ostlänken, en ny stambana och del av Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

– Jag kände snabbt att jag hade hittat rätt arbetsgivare. Jag drivs av samhällsnyttan – det jag gör är viktigt. Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt med många utmaningar och jag förvånas över bredden i frågorna som jag möter. Det är exempelvis viktigt att vi hittar lösningar för de berg- och jordmassor som blir över när vi spränger tunnlar och gräver ut, så att de kan användas för att fylla en funktion istället för att ses som en miljöbelastning, säger Linda och fortsätter:

– Ostlänken är så mycket mer än bara en järnväg. Det kommer att leda till den största arkeologiska utgrävningen som görs i Sverige vilket gör att vi kommer att städa hela landet i jakten på arkeologer. Mitt arbete handlar även om järnvägens påverkan på miljön vilket inkluderar allt från buller och viltpassager till påverkan på djur som fåglar, fladdermöss och fjärilar.

Elisabet började som trainee 2013. Under traineeprogrammet valde hon och tre kollegor att göra en sex veckor lång utlandspraktik i Laos huvudstad Vientiane, på ministeriet för transporter.

– Vi tog fram förslag till lösningar för ökad trafiksäkerhet och effektivare vägtrafikledning. Det var verkligen kul och lärorikt och vi fick många nya perspektiv med oss hem, transportsystemet fungerar väldigt bra i Sverige jämfört med Laos, där förutsättningarna ser helt annorlunda ut, säger hon och fortsätter:

– Man får verkligen utvecklas på Trafikverket. Efter traineeprogrammet arbetade jag som nationell utredare för att två år senare bli utredningsledare på verksamhetsområde Planering. När jag kom tillbaka från föräldraledigheten fick jag även uppdraget som ställföreträdande enhetschef. Nu är jag med i Trafikverkets ledarskapsprogram ”Morgondagens ledare”, som är till för unga medarbetare med ledarskapsförmågor.

Att Trafikverket uppmuntrar medarbetare att utvecklas och utbildas ser både Linda och Elisabet som klara fördelar.

– Trafikverket erbjuder marknadsmässiga löner vilket en del personer jag möter blir förvånade över, de tror att jobb inom staten är dåligt betalt. Jag får också styra mitt arbete, vi har många semesterdagar och bra förmåner. Ett exempel är att jag under hela min föräldraledighet fick 10 procents tillägg av min arbetsgivare, utöver föräldrapenningen, säger Elisabet.

Med 8 000 anställda och över 150 olika yrken är Trafikverket en stor arbetsgivare i Sverige.

– Just nu har vi ett stort resursbehov på Trafikverket och vi ska de närmaste åren rekrytera flera tusen nya medarbetare. Utöver mitt vardagliga uppdrag har jag därför fått möjlighet att representera myndigheten på mässor för att möta studenter, avslutar Linda.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 08 november 2018

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Ett klimat där man vågar gå utanför sin trygghetszon”
Spara artikel
”Jag har lärt mig ofantligt mycket sedan jag började här”
2018-12-12

”Jag har lärt mig ofantligt mycket sedan jag började här”

Spara artikel
Engagemang och fokus på utveckling präglar LRF Konsult
2018-11-08

Engagemang och fokus på utveckling präglar LRF Konsult

Spara artikel
”Man känner sig sedd och lyssnad på som medarbetare”
2018-12-06

”Man känner sig sedd och lyssnad på som medarbetare”

Spara artikel
”Företag som Deloitte är med och utvecklar samhället”
2018-11-08

”Företag som Deloitte är med och utvecklar samhället”

Spara artikel
Experten tipsar –  så hittar du Sveriges bästa arbetsgivare
2018-11-29

Experten tipsar – så hittar du Sveriges bästa arbetsgivare

Spara artikel
”Vårt aktiva klimatansvar känns rätt  i både hjärta och hjärna”
2019-05-06

”Vårt aktiva klimatansvar känns rätt i både hjärta och hjärna”